Skip to main content

cz   de   gb   fr   hu   nl   pl   ro   sk   rs  

Od 1. jula 2013. godine, Direktiva o građevinskim proizvodima (CPD) zamenjena je Uredbom o građevinskim proizvodima (CPR 305/2011), prema kojoj je u okviru EU obavezna izgradnja proizvoda pokrivenih usklađenim evropskim standardom koji će biti obeležen znakom CE.

Izjava o performansama je ključni deo Uredbe o građevinskim proizvodima. Ona pruža informacije o performansama proizvoda. Za svaki građevinski proizvod obuhvaćen evropskim usklađenim standardom ili za koji je izdata Evropska tehnička procena potrebna je ova Izjavai mora da bude označena znakom CE. To pomaže da se poveća transparentnost i poboljšava funkcionisanje Jedinstvenog tržišta.

Stoga možemo potvrditi da su svi Dakstra Krovni prozori pokriveni usklađenim standardom CE označeni prema Pravilniku o građevinskim proizvodima.

Da biste dobili podatke o performansama koji se posebno odnose na vaš prozor, koristite gorenavedenu padajuću listu da biste uneli informacije preuzete direktno sa tipske pločice na vrhu rama.

IZJAVA O PERFORMANSAMA (DOP) I CE OZNAKA